Produkt

Norma

Strona

Kołnierze cysternowe dla statków i urządzeń bezciśnieniowych

DIN 28031

Kołnierze do zbiorników i urządzeń ciśnieniowych

DIN 28032

Kołnierze do zbiorników i urządzeń ciśnieniowych

DIN 28034

Kołnierze do zbiorników i urządzeń ciśnieniowych

DIN 28036