Produkt

NOWY Typ kołnierza wg DIN EN 1092

Stary DIN

Ciśnienie nominalne

Strona

Kołnierz luźny

Typ 02

2641

6

5.1

Pierścień płaski

Typ 32

2641

6

5.2

Kołnierz luźny

Typ 02

2642

10

5.3

Pierścień płaski

Typ 32

2642

10

5.4

Kołnierz luźny

Typ 02

2642

16

5.5

Pierścień płaski

Typ 32

2642

16

5.6

Kołnierz luźny

Typ 02

2655

25

5.7

Pierścień płaski

Typ 32

2655

25

5.8

Kołnierz luźny

Typ 02

2656

40

5.9

Pierścień płaski

Typ 32

2656

40

Kołnierz luźny

Typ 02

similar  2642

10