Szczegółowa wiedza GRUPO CUÑADO Central Europe związana z obszarami gospodarki materiałowej, logistyki zaopatrzenia, surowców i inżynierii eliminuje pracochłonne procesy gromadzenia informacji, ponieważ klient otrzymuje pełne zaopatrzenie z jednego źródła.