Nawiąż współpracę opartą na prawdziwym partnerstwie, która zaoowocuje lepszymi wynikami i długotrwałym sukcesem!

Zapraszamy do współpracy i korzystania z najnowocześniejszych rozwiązań IT, umożliwiających uzyskanie przewagi nad konkurencją. Dzięki wykorzystaniu elektronicznej wymiany danych (EDI) w naszej komunikacji z firmą klienta, a także optymalizacji dzięki elektronicznej wymianie danych o zamówieniach, klienci mogą wykorzystać dodatkowy potencjał związany z przetwarzaniem ich zamówień. Ściśle współpracujemy w tym zakresie z firmami Hubwoo, Elemica i myFutura.

Nasi klienci mogą skorzystać na usprawnieniach, które gwarantuje im współpraca z GRUPO CUÑADO Central Europe. Uproszczone przetwarzanie zamówień, które jest przejrzyste aż do momentu wystawienia faktury, pozwala na uproszczenie procesów także w firmie klienta.